Jóga dětí předškolního věku

Seminář jógy dětí předškolního věku

OTEVŘENÝ TERMÍN


8.30 – 9.00 PREZENTACE  
9.00 – 10.00

Úvod (přivítání, organizace kurzu)
Seznámení se

 
10.10 – 10.30 Úvod do světa jógy (co je jóga)  
10.30 – 12.30

Úvod do praxe jógy

 • jak má vypadat prostředí pro praxi jógy
 • doporučení pro lekce jógy pro děti
 • jógové pozice pro začátečníky
 • jaký je rozdíl mezi dětskou jógou a jógou pro dospělé
 • ukázka a správné provedení vybraných jógových pozic
 
12.30 - 13.30 Obědová pauza  
13.30 – 14.15

Zásady zdravého pohybu v dětské józe
Základy historie a filozofie jógy

 
14.40 – 16.00

Základy dechových technik a relaxace pro děti
Skladba hodiny, jógové hry, prezentace pomůcek
Ukázková lekce a její skladba

 
16.00 – 17.00 Rekapitulace, diskuze a závěr  

 

S sebou: pohodlné oblečení na cvičení, podložku na cvičení (v případě, že budete chtít zapůjčit – prosím zprávu do přihlášky)

Cena 1850 Kč + DPH

 

Medailonky lektorů:

Ing. Petr Vacula – absolvent VŠB TUO

 • Kurz – Instruktor jógy 150 hodin (specializace powerjoga)
 • Certifikace MŠMT
 • Absolvováno v Power Yoga Akademie v Praze (www.poweryoga.cz)

Kurz – Instruktor dětské jógy se školáky

  • Certifikace MŠMT
  • Absolvováno v České asociaci dětské jógy (www.cadj.cz)

Zkušenosti s dětmi:

 • Lektor dětské jógy v Montessori školce ve Bzenci
 • Kroužek dětské jógy na ZŠ Milotice pro 1 a 2 třídu
 • Kroužek dětské jógy na ZŠ Milotice pro 3 a 5 třídu
 • Ukázkové lekce pro SŠ v Hodoníně
 • Spolupořadatel a trenér na příměstských pohybových kempech. Letos proběhl třetí ročník těchto kempů. Děti se zde zlepšují díky psychomotorickým hrám a také józe.

Kurz – Poradce pro výživu a suplementaci

 • Absolvováno 500 výukových hodin během 6 měsíců
 • Certifikace školícího centra ATAC
 • Učitel – Mgr. Martin Jelínek (kurzyatac.cz)

Kurz – Kouč

 • Certifikace MŠMT
 • Absolvováno 120 hodin zabývajících se koučováním
 • Školící centrum Jubela Praha s.r.o. (jubela.cz)

Sabina Kozányová

Sabina o józe:
První setkání s jógou jsem zažila před lety na gymnáziu při studiu filozofie. Velmi mě její učení oslovilo, ale opravdový zájem přišel až s potřebou zdravého pohybu. Před 14-ti lety jsem objevila lekce jógy a vše zapadlo do správných kolejí. Jóga se stala nedílnou součástí mého života, nejprve jako řadové jogínky, později jako lektorky. Ve své praxi a ve svých hodinách s dospělými praktikuji jemnou jógu, ve které nacházím ono plynutí a spojení dechu, pohybu a mysli. Velkou radost mi ovšem přináší práce s dětmi. Na hodinách dětské jógy, kde jsou děti mou nevyčerpatelnou inspirací, se vydáváme do světa fantazie, pohádek a zvířat. Seznamuji je se základními ásanami a rozličnými formami relaxace. Lekce teen-jógy jsou naprosto jedinečné. Společně vytváříme atmosféru důvěry, souznění. Praktikujeme ucelené sestavy ásan s konkrétním zaměřením na dané téma. A protože je pro mě jóga především životní cesta, neustále doplňuji znalosti na různých seminářích a workshopech. Získané informace, poznatky a zajímavosti s potěšením předávám na svých hodinách s nadějí, že mým klientům přinesou zdraví, radost a duševní pohodu, tak jako mně.  

Vzdělání:
Instruktor jógy – trenér II. třídy (akreditace MŠMT č.j.: 007/2015-50)

Semináře:
Dětská jóga (Power jóga akademie)
Jógové hry v mladším školním věku (Česká asociace dětské jógy)

Technika jógových pozic pro zdravá záda (Yoga World)