Pokračovací seminář navazující na seminář Úvod s jógou

Termíny:
  • 29. října - Brno
  • 5. listopadu - Přerov
  • 12. listopadu - Olomouc
 
Seznámení s jógou
Akreditovaný seminář Seznámení s jógou , akreditováno pro pedagogy MŠ, asistenty pedagoga, pedagogy 1. st. ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele školských zařízení, učitelé speciálních škol, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.
 
Délka 5 x 45 minut
 
Obsah : 
1. Zopakování základních pojmů z jógy
- základní pozice vzhledem k vývojové kineziologii
2. Správné provedení ásan pro děti – nácvik techniky a navádění do pozice
Jednotliví účastníci si prohloubí znalost procvičení ásan, kdy si více osvojí správnou techniku a navádění do pozic pro děti
3. Tvorba jógové chvilky – inspirace a vzájemná výměna zkušeností z vlastní realizace při práci s dětmi.
Účastníci si budou procvičovat samostatnou práci s jógovými kartami a pomůckami (zdroje a vlastni možnost výroby). Pokud si účastníci vytvořili jógové karty vlastní výroby, budou pracovat s nimi.
Samostatný blok bude věnován vzájemné výměně nabraných zkušeností po absolvovaní první části – semináři Úvod do jógy.
4. Relaxační techniky a jógové hry pro nejmenší
Budou prohlubovány znalosti účastníků k relaxačním technikám a budou procvičovány další nové jógové hry pro nejmenší.
Cena 1450 Kč + DPH