Pokračovací seminář navazující na seminář Úvod s jógou

Termíny:
  • 29. října - Brno
  • 5. listopadu - Přerov
  • 12. listopadu - Olomouc
 
Seznámení s jógou
Akreditovaný seminář Seznámení s jógou , akreditováno pro pedagogy MŠ, asistenty pedagoga, pedagogy 1. st. ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele školských zařízení, učitelé speciálních škol, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.
 
Délka 5 x 45 minut
 
Obsah : 
1. Zopakování základních pojmů z jógy
- základní pozice vzhledem k vývojové kineziologii
2. Správné provedení ásan pro děti – nácvik techniky a navádění do pozice
Jednotliví účastníci si prohloubí znalost procvičení ásan, kdy si více osvojí správnou techniku a navádění do pozic pro děti
3. Tvorba jógové chvilky – inspirace a vzájemná výměna zkušeností z vlastní realizace při práci s dětmi.
Účastníci si budou procvičovat samostatnou práci s jógovými kartami a pomůckami (zdroje a vlastni možnost výroby). Pokud si účastníci vytvořili jógové karty vlastní výroby, budou pracovat s nimi.
Samostatný blok bude věnován vzájemné výměně nabraných zkušeností po absolvovaní první části – semináři Úvod do jógy.
4. Relaxační techniky a jógové hry pro nejmenší
Budou prohlubovány znalosti účastníků k relaxačním technikám a budou procvičovány další nové jógové hry pro nejmenší.
Cena 1450 Kč + DPH
 

MEDAILONEK LEKTORKY Martiny Wagner

MartinaVagner

Lektorka Martina Wagner – józe se začala věnovat při pobytu na Srí Lance v roku 2012.

Po získání praxe, účasti na jógových seminářích a workshopech absolvovala v roce 2016 kurz instruktora jógy a získala certifikát ze školy Power Yoga Akademie založenou Václavem Krejčíkem v Praze. Pod značkou Yogatina organizuje lekce jógy pro veřejnost a vede soukromé lekce.

V roce 2017 založila kurzy Welcome baby yoga zaměřené pro maminky s dětmi. V roce 2018 získala certifikát instruktora dětské jógy v Praze pod vedením Ivety Komárové. Je zakladatelkou projektu Yoga FUN proděti předškolního a školního věku. Je organizátorkou jógového workshopu YOGATON.

Více informací o lektorce najdete zde:

www.yogatina.sk
FB: @yogatinaskalica
IG: #yogatinaskalica
YT: Yogatina Skalica